Reference

Reference

Projekty prezentované v této sekci byly realizované členy našeho týmu ve spolupráci se zadávajícími společnostmi. Ve většině případů se jedná o konstrukční návrhy, či numerické analýzy nových řešení a studie jejich přínosů ve srovnání s řešeními stávajícími. Ze strany podniků jsou tyto projekty stěžejní, neboť jim nabízejí možnost inovace, či zdokonalení jejich produktů. Současně nejsou omezeny kapacity lidských zdrojů podniku a odpadají i nároky na jejich programové vybavení.

HoneywellSe společností Honeywell spolupracujeme aktivně již od roku 2015. Za tuto dobu naše společnost realizovala školení zaměřená na systém NX a to převážně  NX CAD/CAM.

Logo Naretec

V rámci pilotního projektu společnosti NARETEC v systému NX jsme se podíleli na tvorbě modelů dílů určených pro automobilový průmysl. Konkrétně se jednalo o vývoj dílů pro automobil Suzuki SX4. Všechny modely byly tvořeny v plochách v systému NX. Během půlroční spolupráce při řešení projektu došlo mimo jiné k přechodu z verze NX 5 na novější verzi NX 7.5, který díky bezproblémové kompatibilitě dat nepředstavoval prakticky žádný problém.

Rozsah realizace projektu

Spolupráce na projektu trvala přibližně 6 měsíců. Nejprve formou externí spolupráce při tvorbě vybraných dílů, později i nasazením našich lidí přímo u zákazníka. Celkem bylo do projektu v průběhu realizace zapojeno 7 našich pracovníků.

Přínos pro zákazníka

  • pomoc při přechodu na nový software
  • zkrácení času na vývoj dílů díky navýšení konstrukčních kapacit
  • úspěšná realizace první zakázky v NX

Reference