Školení

Školení a konzultace

     Jako partner společnosti SIEMENS PLM nabízíme plná základní i nadstavbová certifikovaná školení z oblasti:

  • Softwarového řešení NX (CAD, CAE, CAM)
  • Fibersim
  • Teamcenter
  • Technomatix
  • Rulestream

Konzultace či školení jsme schopni organizovat se zákazníky flexibilně dle jejich potřeb, včetně náplně kurzů, termínu a místa konání školení. Samotné školení a školící materiály poskytujeme v českém jazyce.

 Skolici mistnost  Konferencni mistnost

Školící prostory

Naše společnost disponuje vlastní plně vybavenou školící místností na adrese Zikmunda Wintra 1208/7, 301 00 Plzeň s maximální kapacitou pro 6 osob.  Na přání zákazníka jsme schopni provádět školení i v prostorách zákazníka.

Certifikace

Vedle školení nabízíme také prověření znalostí vašich pracovníků.

Na základě metodiky vypracované naším školícím centrem jsme schopni otestovat, jak umí vaši zaměstnanci používat náš software. S výsledky a schopnostmi pracovníků následně seznámíme vedoucí (nadřízené) pracovníky účastníků školení.

Obdobné otestování pracovníků lze na přání zařadit i na závěr školení. Zákazník tedy získá zdokumentovanou úspěšnost zvládnutí a pochopení probrané látky jednotlivými účastníky školení.

                             certifikat