Školení NX CAD

Nabídka školení NX CAD

Školení v systému Siemens NX zaměřeno na oblast CAD.

Veškeré funkce modulů jsou prezentovány na praktických příkladech. Průměrná délka školení je dva týdny, záleží však na specifických požadavcích každého zákazníka. Součástí školení jsou i samostatné úkoly, které průběžně prověřují znalost účastníků školení.

Školení je standardně určeno pro nejnovější verzi systému NX. Po předchozí domluvě lze na přání zákazníka provést školení i ve starších verzích NX.  

Školení NX CAD

CAD Skol.1

Délka školení

1 den

Požadované předchozí znalosti

Žádné

CAD Skol.2Základní školení

Kurz je zaměřen na ovládání systému a nastavení uživatelského prostředí. Nový uživatel získá komplexní přehled o jednotlivých možnostech systému a vyzkouší si základní práci se soubory (modely, sestavy). Toto školení představuje důležitou prerekvizitu, pro školení v navazujících modulech z oblasti CAD, CAE a CAM.

CAD Skol.3.jpg

Kromě zvládnutí základního ovládání systému bude absolvent po zvládnutí kurzu schopen otevírat a prohlížet soubory v prostředí Gateway (vstupní modul NX) a získávat z těchto modelů informace (rozměry, objemy, hmotnosti, apod.). 


 

CAD Skol.4.jpgDélka školení

1 den

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

CAD Skol.5.jpgPokročilé školení

Školení je zaměřeno na tvorbu skic, které budou dále sloužit pro tvorbu 3D modelů. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX). Po zvládnutí kurzu bude absolvent kompletně ovládat tvorbu skic v systému NX a bude tak připraven tvořit základ pro objemové modely.


 

CAD Skol 5Délka školení

3 dny

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Tvorba skic v prostředí NX

CAD Skol 6Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na tvorbu objemových modelů v systému NX. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost prostředí a ovládání NX (kurz Práce v systému NX) a zvládnutí tvorby skic (kurz Tvorba skic v prostředí NX). Absolvent si osvojí základní principy tvorby CAD modelů, naučí se využívat parametry, pracovat s referenční geometrií a tvořit 

CAD Skol 8

objemové modely založené na skice. Dále bude schopen pracovat s prvky ve stromu historie (úpravy, přesuny, kopírování, apod.). Vzhledem k přístupu modelování v systému NX je do tohoto kurzu zařazeno i modelování základních ploch a jejich využití při objemovém modelování

.


 

CAD Skol 9Délka školení

5 dní

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Tvorba skic v prostředí NX

Modelování v NX

CAD Skol 10Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na tvorbu plošných modelů, které se využívají například v automobilovém průmyslu. Účastník kurzu se seznámí s možnostmi tvorby ploch v systému NX, naučí se tvořit křivky v prostoru a následně tyto křivky využívat pro tvorbu ploch. Důraz je kladen na tvorbu kvalitních ploch (analýzy křivek a ploch) a hlavně na zásady tvorby dobře editovatelných modelů. CAD Skol 11

Pro úspěšné zvládnutí kurzu se předpokládá znalost prostředí a ovládání NX (kurz Práce v systému NX) a zvládnutí tvorby skic (kurz Tvorba skic v prostředí NX). Vhodná je rovněž znalost objemového modelování (kurz Modelování v NX). Po dokončení kurzu bude mít absolvent veškeré znalosti potřebné pro modelování ploch v systému NX.


 

CAD Skol 13Délka školení

1 - 2 dny

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Pokročílé školení

CAD Skol 12Školení je zaměřeno na modelování pomocí takzvané synchronní technologie, která umožňuje tvořit a upravovat modely bez stromu historie. Lze tak například upravovat modely importované do NX z jiného CAD systému (např. CATIA, SolidWorks nebo ProE). Účastníci kurzu si na praktických příkladech vyzkouší jednotlivé funkce a seznámí se s výhodami i úskalími synchronní technologie.

CAD Skol 14Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná znalost ovládání a prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX). Tento kurz je vhodný pro všechny, kteří potřebují pracovat s importovanou geometrií. Absolvent kurzu bude schopen v plné míře využít výhod, které nabízí funkce synchronní technologie.


 

vykresDélka školení

3 dny

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Tvorba skic v prostředí NX

Pokročílé školení

CAD Skol 15Školení je zaměřeno na tvorbu výkresové dokumentace v systému NX. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost prostředí a ovládání NX (kurz Práce v systému NX) a zvládnutí tvorby skic (kurz Tvorba skic v prostředí NX). Absolvent si osvojí základní principy tvorby výkresové dokumentace.


CAD Skol 16Délka školení

1 - 2 dny

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Modelování v NX

Pokročilé školení

CAD Skol 17Školení je zaměřeno na tvorbu sestav v systému NX. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí je kromě znalosti prostředí a ovládání systému NX (kurz Práce v systému NX) i znalost modelování a úpravy jednotlivých dílů (kurz Modelování v NX). Po absolvování kurzu bude absolvent schopen využívat všechny základní funkce pro práci se sestavami v prostředí NX (tvorba sestav, pozicování dílů, analýza kolizí, apod.).


 

Weld assistantDélka školení

1 den

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Modelování v NX

Pokročilé školení

CAD Skol 18Školení je zaměřeno na modul Weld Assistant (svary). Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX a kurz Modelování v NX). Po zvládnutí kurzu bude absolvent ovládat kompletně tvorbu svarů v navrhovaných dílech.

CAD Skol 19Konkrétně je kurz zaměřen na koutové svary, tupé svary, svary v drážkách, uživatelsky definované svary, tenké spojovací materiály jako jsou lepidla, bodové svary, dvojité svary, generování svarů na výkresech, validaci navrhnutých svarů a definici měřících bodů.


 

routing electrical 1Délka školení

2 dny

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Routing Electrical1Modelování v NX

Pokročílé školení

Školení je zaměřeno na modul Routing Electrical (svazky kabelů). Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX a kurz Modelování v NX).Routing Electrical2 Po zvládnutí kurzu bude absolvent ovládat kompletně tvorbu modelu svazků kabelů. Konkrétně sem patří práce s trasami kabelů a jejich segmenty (vytváření, vkládání, editace délek, vkládání ohybů, dělení, spojování, posun, kopírování, atd.), vkládání existujích dílů, kvalifikace vlastních dílů, práce s elektrickými daty (import/export), vytváření Formboardů.


 

Routing mechanical potrubiDélka školení

1 den

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Mechanical Routing PotrubiModelování v NX

Pokročílé školení

Školení je zaměřeno na modul Routing Mechanical (potrubní systémy). Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX a kurz Modelování v NX).Mechanical Routing Potrubi1

Po zvládnutí kurzu bude absolvent ovládat kompletně tvorbu modelu potrubních systémů. Konkrétně sem patří práce s lineárními trasami (vytváření, vkládání, editace délek, vkládání ohybů, dělení, spojování, posun, kopírování, atd.), přiřazení parametrů potrubí, ovládání Run Navigatoru, vytváření logických diagramů.


 

Mechatronics-Concept-Designer tcm841-196013 Délka školení

1 den

Požadované předchozí znalosti

Práce v systému NX

Modelování v NX

 Pokročílé školení

V tomto kurzu se seznámíte s integračními možnostmi Mechatronics Concept Designer. Naučíte se, jak používat MCD v propojení s Teamcenter, Simotion, STEP7, SCOUT, SIZEF a EPLAN.

  Délka školení

 2 dny

 Požadované předchozí znalosti

 Práce v systému NX

 Modelování v NX

 Pokročílé školení

Modul obsahuje základní a pokročilé funkce pro ohýbání, ražení a tváření plechových dílů. Umožňuje navrhnout vlastní tvar razníku či matrice pro složitější metodu ražení. Základní a pokročilé ohyby lze vždy převést do rozvinutého stavu. Modul také umožňuje převést mrtvou geometrii, která dodržuje základní předpoklady pro rozvin, jako je jednotná tloušťka a celistvost dílů, převést do živého Sheet metalového dílu se kterým lze dále pracovat jako s živou geometrií (včetně rozvinutí dílu).

 

NX-CAx-Opel