Školení NX CAE

Nabídka školení NX CAE

Školení v systému Siemens NX zaměřená na oblast CAE.

Veškeré funkce modulů jsou prezentovány na praktických příkladech. Součástí školení je i několik samostatných úkolů, které ověří znalost účastníků. Provádímě rovněž specializovaná školení dle potřeb zákazníka.

Rozsah speciálních školení zaměřených na multifyzikální analýzy, teplo, proudění, životnost a spolehlivost, kompozitní materiály, optimalizace, atd. je zapotřebí konzultovat s našimi techniky. Neváhejte nás kontaktovat. 

Školení je standardně určeno pro nejnovější verzi systému NX. Po předchozí domluvě lze na přání zákazníka provést školení i ve starších verzích NX

Školení NX CAE

CAE Advanced SimulationDélka školení

3 dny

Požadované prerekvizity

Práce v systému NX

Modelování v NX

Pokročilé školení

CAE Advanced Simulation1.gifŠkolení je zaměřeno na práci s modulem NX Advanced Simulation. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX a kurz Modelování v NX). Po zvládnutí kurzu je absolvent schopen tvorby jednoduchých výpočtových modelů, aplikace základních druhů sítí, okrajových podmínek a interpretace výsledků. V rámci školení bude vysvětlena aplikace různých typů řešičů, tvorba 2D a 3D sítí, úprava velikosti elementů jednotlivých sítí, definování materiálových vlastností, typy analýz, či zobrazení výsledků.

 

CAE Advanced SimulationDélka školení

2 - 3 dny

Požadované prerekvizity

Základy práce v NX Advanced Simulation

CAE Advanced Simulation1.gif

Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na práci s modulem NX Advanced Simulation. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Základy práce v NX Advanced Simulation). 

CAE Advanced Simulation2.gifPo zvládnutí kurzu je absolvent schopen vytvářet pokročilé analýzy. Jedná se o úlohy různých typů z hlediska jejich definice a nastavení řešiče. Konkrétně se jedná o úlohy v oblasti lineární statiky, modální analýzy, výpočty namáhání na vzpěr, výpočty obsahující materiálové nelinearity, přenos výsledků tepelné analýzy do statiky atd.

 

 

 


  

CAE AssemblyFEMDélka školení

2 dny

Požadované prerekvizity

Základy práce v NX Advanced Simulation

Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na práci s modulem NX Advanced Simulation. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Základy práce v NX Advanced Simulation). Po zvládnutí kurzu je absolvent schopen vytvářet pokročilé modely Assembly FEM, Multi-body FEM, asociativní a neasociativní FEM sítě.


 

CAE Okrajove podminkyDélka školení

1 den

Požadované prerekvizity

Základy práce v NX Advanced Simulation

CAE Okrajove podminky2Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na práci s modulem NX Advanced Simulation. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Základy práce v NX Advanced Simulation). CAE Okrajove podminky1.gifPo zvládnutí kurzu je absolvent schopen aplikovat různé typy okrajových podmínek v numerické simulaci. V rámci školení budou vysvětleny různé způsoby zatěžování (síla, tlak, teplota) s ohledem na typ řešiče, možnosti aplikace předepnutých spojů, či aplikace symetrie pro numerickou simulaci.


 

CAE SiteDélka školení

2 dny

Požadované prerekvizity

Základy práce v NX Advanced Simulation

Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na práci s modulem NX Advanced Simulation. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Základy práce v NX Advanced Simulation). Po zvládnutí kurzu je absolvent schopen generovat pokročilé 1D, 2D či 3D sítě (ručně, automaticky) s příslušným zobrazením výsledků. Samozřejmostí je kontrola kvality sítě s následnou editací, pomocí pokročilých funkcí (změna hustoty sítě, lokální zjemňování, příprava sítí pomocí příkazu 2D Mapped Mesh).


 

CAE Idealizace GeometrieDélka školení

1 den

Požadované prerekvizity

Základy práce v NX Advanced Simulation

Pokročilé školení

CAE Idealizace Geometrie2Školení je zaměřeno na idealizaci geometrie s využitím CAD a CAE. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Základy práce v NX Advanced Simulation). Po zvládnutí kurzu je absolvent schopen idealizovat geometrii živého modelu, ale také modelu bez historie. Podrobně zde bude vysvětlena idealizace geometrie pomocí klasických funkcí NX modelling a pomocí funkcí Free-Form modelling.


 

CAE Mechanismy1Délka školení

4 dny

Požadované prerekvizity

Práce v systému NX

Modelování v NX

CAE MechanismyPokročilé školení

Školení je zaměřeno na práci s modulem NX Motion Simulation. Pro jeho úspěšné zvládnutí se předpokládá znalost ovládání a znalost prostředí systému NX (kurz Práce v systému NX a kurz Modelování v NX).

CAE Mechanismy2

Po zvládnutí kurzu je absolvent schopen simulovat chování komplexních mechanismů, definovat jednotlivé členy mechanismu, vytvářet vazby mezi nimi, zadávat vazbu ozubených kol, definovat pružné prvky mechanismu, zadat pohon mechanismu a následně jej vyhodnotit. Kurz zahrnuje řešení základních inženýrských  úkolů, jako jsou například statika, dynamika, či kinematika.

 

NX-CAE