Školení NX CAM

Nabídka školení NX CAM

Školení v systému Siemens NX zaměřená na oblast CAM.

Veškeré funkce modulů jsou prezentovány na praktických příkladech. Součástí školení je i několik samostatných úkolů, které ověří znalost účastníků.

Školení je standardně určeno pro nejnovější verzi systému NX. Po předchozí domluvě lze na přání zákazníka provést školení i ve starších verzích NX.

 

Školení NX CAM

frezovani 25D

Délka školení
3 dny

Obsah školení

1 den - seznámení s prostředím CAD a ovládáním systému NX

2 dny - CAM 2.5D obrábění v NX

NX-CAM-2 5-Axis-Milling 2

Požadované prerekvizity

Znalost modelování v NX CAD, doporučeno dva dny školení

Znalost programování NC strojů

Základní školení

Tento kurz je určen pro nové uživatele NXCAM a CAM Express.

Volume-Based-2 5-Axis-Milling Je zaměřen naseznámení s prostředím CAM, získání znalostí potřebných k návrhu technologie, generování drah a její verifikace. Modul obsahuje veškeré nástroje pro produktivní 2,5D obrábění, včetně obrábění v naklopených rovinách. Jedná se o hrubovací, před-dokončovací, dokončovací operace, kompletní vrtání, závitování, vystružování atd. Podporuje mimo jiné operace jako jsou například, dokončování rádiusů, frézování děr, gravírování nápisů či planetové frézování závitů. Je možné také využít programování s průměrovou korekcí nástroje.

 

3D frezovani

Délka školení

5 dní

Obsah školení

1 den - seznámení s prostředím CAD a ovládáním systému NX

3D frezovani1

2 dny - CAM 2.5D obrábění v NX

2 dny - CAM 3D obrábění v NX

Požadované prerekvizity

Znalost modelování v NX CAD, doporučeno dva dny školení 

3D frezovani2

Znalost programování NC strojů

Pokročilé školení

Tento kurz je zaměřen tvary. Modul obsahuje veškeré hrubovací, před-dokončovací, dokončovací operace, včetně kompletního vrtání, závitování, vystružování atd. Podporuje produktivní frézovací funkce, jako je například Plunge Milling, HSC, Streamline, gravírování nápisů, zbytkové dofrézování profilů atd. Zbytkové obrábění je založeno na automatickém detekování případných nadbytků materiálu pro následné generování drah na 3D frézování tvarových profilů, jako jsou například formy, zápustky, další tvarové nástroje či jakékoliv složité 

 

5D frezovaniDélka školení

7 dní

Obsah školení

1 den - seznámení s prostředím CAD a ovládáním systému NX

2 dny - CAM 2.5D obrábění v NX

5D frezovani12 dny - CAM 5D obrábění v NX

Požadované prerekvizity2 dny - CAM 3D obrábění v NX

Znalost modelování v NX CAD, doporučeno dva dny školení 

Znalost programování NC strojů

Pokročilé školení

5D frezovani2

Tento kurz je zaměřen na pokročilé pětiosé frézování tvarově složitých dílů, včetně multifunkčních soustružnických center. Součástí je také pokročilý nástroj pro tvorbu technologie na obrábění lopatek například turbinových kol.

 

 

Délka školeníSoustruzeni

3 dny

Obsah školení

1 den - seznámení s prostředím CAD a ovládáním systému NX

2 dny - CAM 2D obrábění v NX

Soustruzeni1Požadované prerekvizity

Znalost modelování v NX CAD, doporučeno dva dny školení

Znalost programování NC strojů

Pokročilé školení

Tento kurz je určen pro začínající  i pro pokročilé uživatele.

Soustruzeni2Součástí je i základní seznámení s prostředím NX CAM/CAM. Express, práci s 3D modely a sestavou. Modul soustružení je určen jak pro běžné soustružnické NC stroje, tak i pro multifunkční soustružnická centra. Obsahuje veškeré hrubovací, před-dokončovací, dokončovací operace a to jak pro vnitřní i vnější průměry obrobku. Umožňuje vrtací, navrtávací, závitovací cykly atd. Jednou z předností je také hlídání doby soustružnického nástroje v řezu. Po určité době, či dráze nástroj automaticky odjede do definovaného bodu na výměnu plátku.

 

postprocesing 2

Délka školení

3 dny

Obsah školení

1 den - Úvod do postprocessingu

1 den - Úvod do programování postprocesoru v databázi

                                             PostBuilder

postprocesing

1 den - Úvod do jazyka TCL + vytvoření vlastního postprocesoru

Požadované prerekvizity

Základní znalost programování NC strojů

Základní znalost programování v software NX CAM

Základní školení

Postprocessing slouží k překladu dat o polohách nástroje z CAM software do NC kódu. CAM data jsou v univerzálním formátu postprocesing 1a postprocesorem je překládáme pro konkrétní konfiguraci stroje a řídicího systému. Uživatel se seznámí od úplného základu s problematikou postprocesorů a naučí se vytvářet základní typy postprocesorů dle předdefinovaných šablon pomocí databáze PostBuilder.

 

roboti

Délka školení

3 dny

Obsah školení

1 den - Úvod do pokročilé robotiky, programování robotů, ESRC nastavení

roboti 2

2 den - Nahrávání a ukládání, ESRC OLP příkazy, kalibrace

3 den - OLP příkazy, přizpůsobení v XML, pohyb a dráhy robota v šablonách

Požadované prerekvizity

Základní znalost programování v software NX CAM

Pokročilé školení

NX CAM Robotics Programming se zabývá plánováním, validací a optimalizováním procesů obrábění řízených roboty.

 

 

 

 

Délka školení

4 dny

Obsah školení

1 den - Úvod do simulací, ovládání operací a přechodů

2 den - Zobrazování výrobků, senzory a dopravníky

3 den - Logické bloky, robotické simulace ovládáné událostmi

4 den - Komplexní propojení 

Požadované prerekvizity

Základní znalost programování v software NX CAM

Základní školení

 

Line Designer factory line tcm1023-228573Délka školení

1 den

Obsah školení

Požadované prerekvizity

Základní školení

line designerLine Designer slouží k rychlé vizualizaci a rozvržení výrobních linek v NX. Line Designer dokáže propojit konstrukční uspořádání výroby až po plánování výroby (pomocí Manufacturing Process Planner) za využití unifikované platformy Siemens. 

 

 

 

 


 

NX-CAM