Školení Tecnomatix

Nabídka školení Tecnomatix

Školení v systému Tecnomatix zaměřené na oblast digitální továrny.

Veškeré funkce modulů jsou prezentovány na praktických příkladech. Součástí školení je i několik samostatných úkolů, které ověří znalost účastníků. Školení je standardně určeno pro nejnovější verzi systému Tecnomatix. Po předchozí domluvě lze na přání zákazníka provést školení i ve starších verzích.

Školení Tecnomatix

Plant-Simulation-ZakladniDélka školení

3 dny

Požadované prerekvizity

Žádné

Základní školení

Tento kurz je zaměřen pro nové uživatele nástroje Tecnomatix Plant Simulation. Školení seznamuje s prací, prostředím, strukturou a hierarchií modelů v Plant Simulation. Jsou probírány procesy a jejich atributy, základní používané rozdělení, využití lidských zdrojů, změn, dopravy apod. Celé školení je vysvětlováno na příkladu výroby jednoduchého produktu. Model výrobního systému se postupem času zesložiťuje a využívá více prvků Plant Simulationu.


PlantSimulation276 tcm841-204723Délka školení

2 dny

Požadované prerekvizity

Plant Simulation - základní školení

Pokročilé školení

Kurz je věnován speciálnímu programovacímu jazyku Simtalk, pomocí kterého je možné programovat řídící objekty v Plant Simulationu (metody). Pomocí metod vytváříme vlastní logiku objektů a přizpůsobujeme tak objekty svým požadavků.


 

Tecnomatix JackDélka školení

4 dny

Požadované prerekvizity

Žádné

Základní školení

Základní školení Tecnomatix Jack je věnováno základnímu vytváření lidských modelů – (pohlaví, výška, váha, percentil populace, výběr z databází), manipulaci člověka – (vytváření jednotlivých poloh). Dále se probírá prostorové uspořádání objektů a tvorba pracoviště. Kurz je dále věnován vytváření 3D objektů a nahrání 3D modelů do studie.


 

process-simulate-RobotikaDélka školení

3 + 2 dny (OLP/KRC)

Požadované prerekvizity

Process Simulate

Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na simulaci operací robotem. Školení zahrnuje definování (vložení vybraných robotů) stanovení jejich vlastností, výběr typů hlav pro roboty (svařovací pistole pro bodové svařování, pistole pro plynulé vaření, držáky a manipulátory). Dále je kurz zaměřen na práci s přípravky, bezpečnostními prvky apod. Závěr kurzu je věnován studii, kde se definují svařovací body, umístění robota, umístění přípravku, kolize mezi objekty atd.


 

Process-Simulate-HumanDélka školení

2 - 3 dny

Požadované prerekvizity

Process Simulate

Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na simulaci operací prováděné člověkem. Školení zahrnuje tvorbu pracovníka stanovující jeho vlastnosti (pohlaví, výška, váha, apod.). Dále se  probírají základní operace jako je např. chůze, pracovní pozice, úchopy, přenášení objektů, analýzy dosahu a zorného pole. Závěr školení je věnován ergonomickým analýzám, jejich vyhodnocení a vytvoření reportu popř. jeho modifikace.


 

Process-simulate-zakladniDélka školení

3 dny

Požadované prerekvizity

Process Designer

Pokročilé školení

Tento kurz je zaměřen pro nové uživatele nástrojů Tecnomatix. Školení seznamuje s prací, prostředím a strukturou v PS. Začátek je věnován otevírání či vytváření nových studií. Zobrazení objektů a jejich modifikací či změnou pozice v prostoru. Závěr školení je věnován simulací jednoduché operace, porovnání plánovaných časů se simulovanými, vytvoření návodky operace a vyhodnocení procesu. (Toto školení doporučujeme současně se základním kurzem Process Designer).


 

TecnomatixDélka školení

1 den

Požadované prerekvizity

Process Designer

Pokročilé školení

Školení je zaměřeno na struktury celého systému Tecnomatix (struktura, databáze, schémata apod.). Absolvent kurzu se naučí  tvořit  vlastní knihovny, importy/exporty projektu, importy/exporty customizací, importy/exporty z MS Excelu a celkové zprávy projektu. Dále budou  vysvětleny moduly Admin konzole a eMPlanner. A jednou z probíraných  problematik budou i možnosti instalací, postupy instalací, půjčování licencí a licencování.


 

Process-Designer-zakladniDélka školení

4 dny

Požadované prerekvizity

Žádné

Základní školení

V tomto kurzu je uživatel seznámen se základy prostředí Process Designeru. Školení ja zaměřeno především na popis funkcí, struktury, a vytváření studií v PD. Závěr kurzu je věnován samostatnému cvičení vytvoření pracoviště, definování zdrojů, produktů, stanovení procesu a stanovení časů pomocí časových studií. Následuje uvedení do normování pomocí Process Designeru.


 

Tecnomatix Hlavni