Školení Teamcenter

Nabídka školení Teamcenter

Školení v systému Siemens Teamcenter.

Veškeré funkce modulů jsou prezentovány na praktických příkladech. Součástí školení je i několik samostatných úkolů, které ověří znalost účastníků.

Na základě potřeb zákazníka jsou tvořena speciální školení uživatelů Teamcenter.

Školení je standardně určeno pro nejnovější verzi systému Teamcenter. Po předchozí domluvě lze na přání zákazníka provést školení i ve starších verzích.

Školení Teamcenter


PLM Maturity Model sm

Základy práce v Teamcenteru

Délka školení

1 den

Požadované prerekvizity

Žádné

Základní školení

Tento kurz je zaměřen na základní ovládání programu Teamcenter s návazností na CAD systém. Absolventi kurzu získají znalosti ze struktury dat v TC. Naučí se pracovat s datasety a jednotlivými položkami a těmto položkám vytvoří revize. Kromě výše uvedené práce s daty je náplní kurzu nastínění klasifikace položek v rámci TC, vytváření schvalovacích procesů a změna struktury sestavy jak v TC, tak v CAD systému. 

Pokud v rámci firmy bude s CAD systémem TC používán, tak se jedná se o důležitou prerekvizitu pro školení v navazujících modulech z oblastí CAD, CAE a CAM.