Konstrukce a vývoj

Konstrukce-foremKonstrukce a vývoj

Nabízíme služby z oblasti konstrukce a vývoje s využitím nejmodernějších CAx technologií. Pro dosažení maximální produktivity využíváme téměř všech nástrojů dostupných v systému NX. Kromě modelů ve formátu NX jsme schopni zajistit CAD data i v systémech SolidEdge, CATIA nebo SolidWorks.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

 • Stroje nových koncepcí
 • Vývoj komponent strojů (zejména nosných soustav a struktur z nekonvenčních materiálů)
 • Virtuální prototypování strojů a jejich uzlů a komponentů (matematické modelování)
 • Studie, projekty a konstrukce výrobních strojů, či jejich částí
 • Analýzu a volbu vhodných komponentů a systémů výrobních strojů (včetně materiálových náhrad)
 • Komplexní vývoj tvaru a provedení nosné struktury (stroje, zařízení, struktury,...) pomocí metody topologické nebo parametrické optimalizace a metody simultánní konstrukce s využitím numerických simulací
 • Simulace mechanických a tepelných vlastností strojů a uzlů pomocí MKP a analytických výpočtových metod
 • Konzultace a rešerše na zadaná témata z oblasti stavby a výpočtů strojů
 • Inovace konstrukcí a tvorba virtuálních prototypů výrobních strojů a zařízení
 • Statické mechanické zkoušky materiálů (tah, tlak, ohyb, krut, střih)
 • Experimentální stanovení materiálových konstant hybridních a kompozitních materiálů pro numerické simulace
 • Měření reálných struktur (více než 40 kanálů) s využitím snímačů a senzorů mechanických veličin
 • Zavedení prvků Engineering Design Science do procesu konstruování