Numerické analýzy

Numerické analýzy

postprocesor obrazek2Naše společnost se specializuje na numerické simulace. Tyto úlohy řešíme kompletně v prostředí Siemens NX, jež umožňuje použití široké palety řešičů (NASTRAN, ANSYS, ABAQUS). Použití programu Siemens NX jako Pre-procesoru a jeho přímá provázanost s řešičem, činí z tohoto řešení prakticky bezkonkurenční produkt na trhu. Další možností, kterou Vám naše společnost nabízí, je použití tzv. černého prostředí samotných řešičů. Pro nalezení optimální konstrukce lze výpočty propojit s tzv. optimalizačními cykly (s využitím vstupních hodnot a objektivní funkce). Z oblasti strojírenských výpočtů jsme schopni realizovat široké spektrum numerických úloh.

Typy numerických úloh

  • Strukturální statické lineární i nelineární analýzy
  • Modální analýzy, včetně analýz dynamické odezvy
  • Analýzy stability těles
  • Pokročilé nelinearity
  • Optimalizace
  • Predikce životnosti
  • Analýzy kompozitů
  • Teplotní analýzy
  • Analýzy proudění
  • Simulace mechanismů