Softwarové řešení SIEMENS PLM

Softwarové řešení

Siemens PLM softwarové řešení

Nabízíme komplexní softwarové řešení pro efektivní návrh, inovaci, výrobu a distribuci technických systémů. Naše řešení je založené na PLM systému Teamcenter, který slouží pro správu dat a řízení procesů v průběhu životního cyklu výrobku. Do tohoto systému jsou integrovány další produkty společnosti Siemens PLM.

Teamcenter

Teamcenter slouží pro správu dat (PDM – Product Data Management) a řízení procesů v průběhu životního cyklu výrobku (PLM – Product Lifecycle Management). Do tohoto produktu lze integrovat další software nutný pro návrh, inovaci a výrobu technických systémů.

Siemens NX

Software NX společnosti Siemens PLM slouží pro kompletní návrh a inovaci technického systému  ve virtuální fázi. Součástí NX je:

  • CAD systém, který umožňuje tvořit 3D modely, sestavy a technickou dokumentaci
  • CAE systém pro numerické analýzy a simulace
  • CAM systém pro návrh a optimalizaci NC programů pro výrobu
  • CMM systém pro měření reálných dílů

Všechny tyto části jsou integrovány do jednotného uživatelského prostředí NX, které umožňuje lépe zvládnout složité inženýrské úkoly.

Tecnomatix

Tecnomatix je řešení pro výrobu (tzv. Digitální továrna). Pomocí tohoto produktu lze virtuálně testovat a plánovat výrobní procesy. Výsledky těchto simulací jsou poté úspěšně využívány pro řízení reálné výroby.