Femap

Femap Banner 5 tcm841-218405

Femap je pokročilý softwarový produkt pro inženýrské simulace, který vytváří modely složitých inženýrských produktů a systémů metodou konečných prvků a zobrazuje výsledky řešení. Femap virtualizuje komponenty modelů, konstrukčních sestav nebo systémů a stanovuje jejich odezvu na působení pracovního prostředí.

Funkce Femap pro digitální simulaci umožňují:

  • Předpovídat a zdokonalovat výkon a spolehlivost produktu.
  • Snižovat časovou náročnost a náklady na výrobu a zkoušky prototypů.
  • Vyhodnocovat různé návrhy a materiály.
  • Optimalizovat návrhy a snižovat materiálovou náročnost.