FiberSim

Fibersim

Fibersim je software určený pro minimalizaci nákladů spojených s návrhem a výrobou kompozitních struktur a jejich optimalizaci. Je využíván v oblastech letectví, v automobilovém průmyslu, při navrhování komponentů větrných elektráren a ve vojenském průmyslu. Fibersim je přímo provázán s 3D CAD modelářem (NX, Catia, Creo) a umožňuje provádět komplexní návrh s následnou simulací a optimalizací výrobní etapy výrobků z kompozitních materiálů (technologie výroby, export dat pro strojní výrobu, externí výpočty).

Výhody a přínosy Fibersimu

  • Přímá asociativita s 3D modelem vytvořeným v klasickém CAD modeláři. Využívá se jediný model pro všechny etapy životního cyklu výrobku, od prvotního návrhu až po finální výrobu

  • Všechny změny při editaci modelu se okamžitě automaticky přenášejí z CAD modeláře do Fibersimu a naopak. Změny při editaci jsou prováděny v reálném čase

  • Definice a validace materiálových parametrů a vlastností kompozitních struktur

  • Tvorba optimální kompozitní struktury na bázi zóny, vrstev či struktur a jejich následná optimalizace na základě pevnostních parametrů (z CAD/CAE) a simulace vyrobitelnosti (Optimalizace směru a délky vláken, minimalizace nákladů, váhy a kontrola vyrobitelnosti)

  • Simulace a validace vyrobitelnosti s ohledem na materiál a výrobní technologii

  • Automatická tvroba výrobní dokumentace a výrobních dat - rozvinutý řez (technologické nástřihové plány), vytvoření a export dat pro navíjení stroje, pro laserovou projekci (ruční kladení), kladení pásek (prepregů), řezačky

  • Kontrola kolize povrchů, jejich případné spojování a vytváření povrchů pro obrábění