Teamcenter

Teamcenter1

Teamcenter

Teamcenter pomocí inteligentně integrovaných řešení založených na architektuře budoucnosti (Future-proof architecture) umožňuje zákazníkům přinášet na trh stále komplexnější produkty a přitom maximalizovat produktivitu a zefektivňovat globální provoz.Teamcenter poskytuje zákazníkům správné informace pro jejich správná rozhodnutí ohledně výrobku - od plánování a vývoje až po výrobu a podporu.

PLM - Řízení životního cyklu produktu

Teamcenter zákazníkům zajistí správu a sdílení konstrukční dokumentace, dokomentů, kusovníků a dalších dat. Standardizovaná workflow a změnové procesy přináší zvýšení efektivnosti v rámci celé organizace.

PLM Maturity ModelŘízení konstrukčního procesu

Teamcenter poskytuje jednotný, uspořádaný a zabezpečený zdroj informací o konstrukci výrobků a procesech. Umožňuje shromažďovat, spravovat a využívat údaje o geometrii a konstrukci, které byly vytvořeny v různých systémech CAD, CAM a CAE.

Správa obsahu a dokumentů

Teamcenter přináší zákazníkům do PLM prostředí procesy dokumentů, synchronizuje je s procesy vývoje výrobků a udržuje jejich obsah aktuální dle změn výrobků. Nabízí rozšířené rozhraní sady Microsoft Office a strukturované prostředí pro tvorbu a zveřejňování materiálů ve formátu SGML/XML, čímž výrazně usnadňuje generování přesné a vysoce kvalitní dokumentace, kterou lze přizpůsobit trhu, jazyku nebo výrobku.

Správa kusovníků

Teamcenter2Teamcenter poskytuje aktuální a přesné definice produktů odpovídající potřebám týmů a uživatelů, a umožňuje tak efektivně spravovat kusovníky (BOM) jako kriticky důležité součásti návrhu a výroby. Kromě konstrukce a výroby nabízí Teamcenter vestavěné funkce řešení k dokumentaci fyzických výrobků a prototypů a k podpoře zajišťování shody, testování, poskytování záruk a podpůrných a servisních činností.

Řízení portfolia, programu a projektu

Zajištění kontroly nad životním cyklem výrobků je důležité k vytvoření maximální hodnoty inovačních procesů. Teamcenter nabízí kompletní možnosti pro strategické plánování portfolia. Programový a projektový management může být aplikován k řízení během celého životního cyklu produktu. Teamcenter pomáhá zabránit problémům v projektech a zajistí hladký průběh projektů díky zajištění plné informovanosti při rozhodování o produktovém portfoliu.

Teamcenter - rozšíření PLM

Produktové údaje jsou pod kontrolou, je možné vyhledávat, sdílet a opakovaně využívat konstrukční materiály, dokumentaci a kusovníky

Správa požadavků

Teamcenter umožňuje také správu požadavků. Tím je zajištěna dodávka správných produktů dle požadavaků trhu. Celé týmy a pracovníci společnosti podílející se na produktu v rámci celého životního cyklu výrobku mají přístup k požadavkům zákazníků a znalostem, které požadavky vyžadují.

Řízení procesu výroby

Teamcenter poskytuje jediný, rozšiřitelný a bezbečný zdroj výrobních dat, která podporují procesy životního cyklu výrobku od návrhu až po výrobu. Plně spravovaný zdroj informací o produktech, procesech, zdrojích a závodech umožní zvýšit vliv výrobního oddělení na inovace produktu.

Údržba, opravy a revize

Teamcenter3Konfigurací řízené funkce správy servisních dat a údržby, oprav a kontroly (MRO) v řešení Teamcenter pomáhá zákazníkům zlepšit činnosti řízení životního cyklu služeb. Konfigurací řízené MRO překlenuje propast mezi týmy logistiky, údržby a konstrukce a podporuje ziskovější růst, štíhlejší provoz a lepší výkonnost aktiv.

Řízení vztahů s dodavateli

Teamcenter nabízí portfolio řešení pro řízení vztahů se zákazníky (SRM), která umožní zákazníkům efektivněji zapojit dodavatele, konstruktéry a oddělení nákupu do procesu zajišťování zdrojů a řízení dodavatelů. Prostředí pro spolupráci v rámci řešení Teamcenter podporuje lepší řízení nákladů i efektivnější vývoj a výrobu produktů.

Teamcenter - obchodní činnost

Zvýšení produktivity, výkonnosti a zkrácení doby uvádění produktů na trh

Řízení kvality s CAPA

Teamcenter zákazníkům pomůže analyzovat, identifikovat a sdílet důležitá data o jakosti výrobku. Pomocí řešení Teamcenter CAPA (Corrective Action/Preventive Action) lze zaznamenávat stížnosti, vady a neshody v rámci procesů.

Teamcenter4Řízení výrobních nákladů

Díky integraci včasné analýzy nákladů a vyhodnocení PLM procesů, může mít Teamcenter pozitivní vliv na firemní výkony. Aplikace Teamcenter se dotýká všech oblastí životního cyklu výrobku a umožňuje analýzu a odhady nákladů na produkt.

Soulad se životním prostředím

Teamcenter pomůže zákazníkovi zavést koncept ekologické udržitelnosti a plánování iniciativ ve vztahu k ochraně životního prostředí (DfE) s přijímáním řešení za účelem podpory rozvoje zeleně a  výrobků šetrných k životnímu prostředí.

Systémové inženýrství

Teamcenter vytváří na úrovni systémů definice chování, funkcionality a logické vztahy tak, aby výrobky skutečně vykazovaly požadované vlastnosti. Před vytvářením fyzických prototypů lze zjišťovat, modelovat a simulovat interakce mezi systémy a subsystémy.

Teamcenter - platforma PLM

Aktivní pracovní plocha

Personalizované prostředí pro přístup k celému systému PLM. Aktivní pracovní plocha poskytuje souhrn všech produktových informací v rámci vizualizovaného a intuitivního prostředí.

Spolupráce v rámci komunity uživatelůTeamcenter5

Sdílení informací PLM a spolupráce v průběhu celého životního cyklu produktu. Úspora času a financí díky odstranění časových, prostorových a kulturních překážek.

Základna podnikových znalostí

Teamcenter spojuje znalosti o výrobcích, procesech, výrobě a službách společnosti do jediného, obsáhlého prostředí PLM, které podporuje globální spolupráci. Shromažďuje a šíří zkušenosti a osvědčené postupy.

Teamcenter mobility

Aplikace Teamcenter Mobility umožní zákazníkům reagovat na pracovní toky a prohlížet související dokumenty, dvourozměrné výkresy a třírozměrné modely přímo v mobilních zařízeních.

Služby rozšiřitelnosti platformy

Teamcenter nabízí obsáhlou sadu služeb pro konfiguraci, připojení a přizpůsobení, které zákazníkům přináší získat hodnotu z investice do řešení Teamcenter. Aplikaci Teamcenter lze snadno upravit tak, aby odpovídala podnikání společnost. Teamcenter lze hladce integrovat s jinými podnikovými aplikacemi, které umožní celopodnikové obchodní procesy. Lze jej také rozšířit o vlastní software, který se snadno udržuje a aktualizuje.Teamcenter6

Reporty a analytika

Funkce pro tvorbu zpráv a analytiku v řešení Teamcenter poskytuje základ pro vytváření, měření a analýzu klíčových metrik výkonnosti, které podpoří zlepšení procesů a produktu během celého životního cyklu výrobku.

Vizualizace životního cyklu produktu

Nástroje systému Teamcenter pro vizualizaci, jež jsou založeny na oborovém standardu technologie JT, přinášejí funkce vysoce výkonné vizualizace a virtuálního prototypování, které mohou větší společnosti využít k ověřování součástí 3D návrhů digitálně, i když jsou vytvořeny pomocí několika systémů CAD.