Tecnomatix

TecnomatixTecnomatix - digitální továrna

Řešení Tecnomatix™ společnosti Siemens PLM Software je řešením světové třídy pokrývajícím životní cyklus výrobku v celém jeho rozsahu. Umožňuje rychle určit nejúčinnější strategie pro zvýšení produktivity a snížení nákladů.

Tecnomatix logoProdukty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Řada Tecnomatix zahrnuje několik skupin produktů pro návrh výrobních a montážních postupů, robotizovaná pracoviště a linky, pro návrh výrobních provozů, rozmístění strojů a řízení zdrojů, pro simulace a optimalizace výrobních operací, pohybu materiálu, pro logistiku, pro řízení kvality, pro simulaci pracovišť z pohledu chování a zatížení lidí – ergonomii.

Nástroje produktové řady Tecnomatix umožňují průmyslovým podnikům nasadit do praxe filozofii digitální továrny. Pojem digitální továrna označuje rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů (včetně simulace a trojrozměrné vizualizace), které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky.

Plánování a ověřování výroby součástí

Tecnomatix Planovani VyrobyNástroje pro plánování a ověřování výroby součástí umožňují přesně a efektivně definovat výrobní plán. Výrobní plánovací týmy mají snadný přístup k platným informacím a poskytují kompetentním pracovníkům aktuální data, kdykoliv a kdekoliv je potřebují.

Nástroje pro plánování a ověřování výroby umožňují efektivně spolupracovat a koordinovat přípravu výroby a tak zkracovat a zjednodušovat plánovací úkony.

Plánování a ověřování montážních postupů

Modul Tecnomatix pro plánování a ověřování montážních postupů pomáhá rychle definovat a vyhodnocovat scénář výrobního procesu. Tento nástroj validuje a optimalizuje výrobní procesy ještě ve virtuálním prostředí, tedy před náběhem výroby.

Systém plánování a ověřování montážních postupů nabízí mnoho nástrojů, které zjednodušují proces plánování výrobního procesu a analyzují činnosti z hlediska jejich přidané hodnoty. Nástroje optimalizují proces vývoje, tvorby a správy kusovníku, vytížení výrobních linek, jednotlivých strojů, lidských zdrojů, postupů montáže/demontáže výrobků, mezioborové procesy, 3D návrhy výrobních hal, ergonomické analýzy atd.

Simulace a plánování robotizovaných pracovišť

Tecnomatix Simulace PracovistModul pro simulace a plánování robotizovaných pracovišť umožňuje virtuálně vyvíjet, simulovat a zavádět robotizované a nerobotizované výrobní systémy.

Modul pro simulace a plánování robotizovaných pracovišť poskytuje 3D kolaborativní multiuživatelské prostředí s online přístupem k datům, která mohou být sdílena všemi technickými obory. Systém kontroluje všechny relevantní údaje o projektu a poskytuje uživatelům přístup k aktuálním a dynamicky řízeným informacím. Systém provádí kontrolu dat a automatické aktualizace zajišťují synchronizaci 3D modelů a příslušných metadat.

Navrhování a optimalizace továrny

Modul pro navrhování a optimalizaci továren umožňuje vytvořit strukturovaný hierarchický model výrobních závodů, linek, procesů, dopravy a vizualizovat velmi složité systémy včetně pokročilých řídicích mechanismů.

Řízení kvality

PLM TecnomatixSystém řízení kvality Tecnomatix umožňuje inovovat propojením disciplín ovlivňujících kvalitu se všemi výrobními a vývojovými obory včetně konstrukce, procesu technické simulace a výrobních řídicích systémů.

Správa výrobních znalostí

Řešení Teamcenter, nejrozšířenější PLM řešení na světě, efektivně zajišťuje správu konstrukčních a dalších výrobních dat, usnadňuje jejich sdílení mezi různými částmi podniku a zkracuje čas potřebný pro vývoj a změny. Jednoznačný přehled o jednotlivých dílech usnadňuje jejich opakovanou použitelnost v nových výrobcích.